První výzva - Zvířátka

První výzva roku 2020 přišla v zašifrované formě. Po jejím rozluštění se nám zobrazilo zadání, kde jsme si každý měl vybrat zvířátko, namalovat ho, sehnat o něm pár informací a potom ho představit ostatním.

Plné zadání výzvy: www.woodcraft.cz/index.php?right=ProClenyLLM_velkeHry&action=zprava_detail&id=1329