Sněm LLM

14. - 15. května 2016

V malém počtu jsme se vydali na sněm Ligy lesní moudrosti do údolí říčky Střely k Čoubovu mlýnu na tábořiště kmene Kruh. Kruháci ještě před víkendem odvedli hodně práce, takže jsme přijeli do téměř hotového.

Brzo po našem příjezdu proběhlo zahájení sněmovního dne, následované soutěžemi v rozdělávání ohně primitivními způsoby. Den následoval procházkou do okolí se seznámením s jedlými kytkami. Den se brzo nachýlil k večeru a tudíž i samotnému sněmu. Už samotná cesta na sněmoviště byla okořeněná broděním. Sněm i přes svoji délku (kde a co liga, márnice, scénka, činy, tituly, ...) proběhl rychle.

Neděle byla jen ve znamení balení a cesty domů.

Autor fotografií: Slunce