Tábor Prvního týpí

Tradiční podsadový tábor. Netradičně jedno týpí.