Přijď mezi nás

Z důvodu naplněné kapacity nové členy nepřijímáme.

Chceš se stát každý týden na chvíli Indiánem? Hrát zajímavé hry, poznávat přírodu, jezdit na výpravy na pozoruhodná místa naší země a přitom najít nové kamarády a zažít spoustu legrace?

Můžeš si vyrobit indiánské oblečení, naučit se rozdělat oheň křesáním, zahrát si lakros, spát v týpí nebo pod širým nebem, dozvědět se spoustu nových věcí… a třeba jednou zasednout v radě starších.

Pokud ano, přijď na jakouliv tvému věku odpovídající schůzku do parčíku u říčanské nemocnice (na rohu ulic Smiřických a Černokostelecké (viz kmenová rada)), tam naše schůzky začínají. Končí u klubovny v ZŠ Bezručova. První tři týdny v červenci trávíme na táboře. Další informace u náčelníka kmene (osobně či telefonicky (tel. 601 184 144)) nebo nám napiš do diskuze.